Kalkulačka procentního rozdílu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
difference = |V1 - V2| / (V1 + V2) / 2 x 100

(V1) :
(V2) :

Výsledek:

Procentní rozdíl
Jaký je procentní rozdíl? Procentní rozdíl, také známý jako procentuální rozdíl nebo relativní rozdíl, je měření používané k vyjádření rozdílu mezi dvěma hodnotami jako procento jejich průměru. Umožňuje nám porozumět velikosti změny nebo variace mezi dvěma veličinami.
Kalkulačka procentního rozdílu se používá k výpočtu rozdílu mezi dvěma kladnými čísly/množstvími.
Vyhledávací kalkulačka
 
x