Kalkulačka konverze průtoku vzduchu

Zadejte hodnotu, vyberte jednotku a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Proud vzduchu:
H: W:
R:

Výsledek:

ft/min (LFM)
m/s
miles/hr (MPH)
ft3/min (CFM)
m3/hr
L/s

Kalkulačka konverze proudění vzduchu

Rychlost vzduchu je měření rychlosti vytlačení vzduchu nebo plynu v určitém místě.

Rychlost vzduchu (vzdálenost ujetá za jednotku času) se obvykle vyjadřuje v lineárních stopách za minutu (LFM). Vynásobením rychlosti vzduchu plochou průřezu potrubí můžete určit objem vzduchu proudícího kolem bodu v potrubí za jednotku času. Objemový průtok se obvykle měří v kubických stopách za minutu (CFM).

Koncept rychlosti vzduchu lze použít při klimatizaci, topení a ventilaci.

Vyhledávací kalkulačka
 
x