Součet lineární číselné posloupnosti kalkulačky

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:

Zadejte celkový počet výrazů (n výraz):
Zadejte první termín (a):
Zadejte společný rozdíl (d):

Výsledek:

Sekvence:
Nth hodnota termínu:
Součet všech výrazů až do období:
Součet lineární číselné posloupnosti kalkulačky Kalkulátor součtu lineárních číselných posloupností se používá k nalezení aritmetické posloupnosti a geometrické posloupnosti. Tyto sekvenční řady zjistí zadáním prvního členu, společného rozdílu řad, a také zadáním ntého členu sekvence.
Aritmetická posloupnost je řada čísel, která se najde přidáním společného rozdílu v předchozím členu.
Vyhledávací kalkulačka
 
x