Kalkulačky kinetického tření

➤ Vypočítejte kinetickou třecí sílu
➤ Vypočítat koeficient kinetického tření
➤ Vypočítat sílu

Vypočítejte kinetickou třecí sílu

Kinetická třecí síla = koeficient kinetického tření × síla

Vstup:

Kinetický koeficient tření:
Force:

Výsledek:

Kinetická třecí síla:
Newton

Vypočítejte koeficient kinetického tření

Koeficient kinetického tření = Kinetické tření / síla

Vstup:

Kinetické tření:
Platnost:

Výsledek:

Kinetický koeficient tření :

Vypočítejte sílu

Síla = Kinetické tření / Koeficient kinetického tření

Vstup:

Kinetické tření:
Kinetický koeficient tření:

Výsledek:

Platnost:
Newton

Kalkulačky kinetického tření Tento kalkulátor koeficientu kinetického tření byl vyvinut pro výpočet kinetického tření. Vyberte, co chcete vypočítat, tj. kinetické tření, rovnici třecí síly atd. Zadejte požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Vypočítat, abyste našli kinetické tření pomocí kalkulačky koeficientu kinetického tření.
Vyhledávací kalkulačka
 
x