Kalkulačka konzolového nosníku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Konzolový nosník se zátěží na konci

`K=[3×E×I]/I^3`
E = Youngsův modul
I = Plošný moment setrvačnosti
k = Tuhost
l = Délka

Vstup:

Youngs Modulus (E):
Nm-2
Plošný moment setrvačnosti (I):
m4
Délka (l):
m

Výsledek:

Ztuhlost (k):
Nm-1
Kalkulačka konzolového nosníku

Příklad použití
Vstupní údaje: E: 100Nm-2; I: 100m4; l: 10 m;

Výstupní údaje: k: 30 0000 Nm-1

Bezpečnostní opatření
I: plošný moment setrvačnosti, jednotka m4

Vyhledávací kalkulačka
 
x