Kalkulačka velikosti generátoru

Zadejte hodnoty a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

3 Fáze 1 Fáze

  Výkon motoru Direct On Line nebo
StarDelta
Počáteční hodnota Spustit proměnnou Fázový proud Celkový počáteční proud Celkový proud běhu
1 or
2 or
3 or
4 or
5 or
6 or
7 or

Výsledek:
Velikost generátoru (počáteční): kVA
Velikost generátoru (běží): kVA
Velikost generátoru (doporučeno): kVA
O generátorech Generátory se týkají mechanického zařízení, které přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. Je poháněn vodní turbínou, parní turbínou, dieselovým motorem nebo jiným energetickým strojním zařízením. Přeměňuje energii generovanou prouděním vody, prouděním vzduchu, spalováním paliva nebo jaderným štěpením na mechanickou energii a předává ji generátoru. Poté je generátorem přeměněna na elektrickou energii. Generátory jsou široce používány v průmyslové a zemědělské výrobě, národní obraně, vědě a technice a každodenním životě. Existuje mnoho forem generátorů, ale jejich pracovní principy jsou všechny založeny na zákonu elektromagnetické indukce a zákonu elektromagnetické síly. Obecný princip jeho konstrukce proto zní: použít vhodné magnetické a vodivé materiály k vytvoření magnetických obvodů a obvodů, které mezi sebou vedou elektromagnetickou indukci, aby generovaly elektromagnetickou energii a dosáhly účelu přeměny energie.
Vyhledávací kalkulačka
 
x