Odporová frekvence a kapacitní kalkulačka

Zadejte libovolné dvě z následujících hodnot a stiskněte vypočítat knoflík.

Odpor (ohmy):
Frekvence (Hz) :
Kapacita (uF):
Vztah mezi odporem a frekvencí

Odpor je fyzikální veličina, která blokuje tok proudu v obvodu, obvykle vyjádřená v ohmech (Ω). Frekvence se týká počtu periodických událostí, ke kterým dochází za jednotku času, obvykle vyjádřených v Hertzech (Hz). V obvodu existuje určitý vztah mezi odporem a frekvencí.

Nejprve musíme pochopit rozdíl mezi střídavými a stejnosměrnými obvody. Ve stejnosměrném obvodu se nemění směr proudu a nemění se napětí, takže hodnota odporu je konstantní. Ve střídavém obvodu se proud i napětí mění s časem, takže se odpovídajícím způsobem změní i hodnota odporu.

Ve střídavých obvodech se hodnota odporu mění s frekvencí. Když je frekvence nízká, hodnota odporu je malá a proud může snadno procházet obvodem. Když je frekvence vyšší, hodnota odporu je větší a proud prochází obvodem obtížně. Je to proto, že při vysokých frekvencích bude proud produkovat elektromagnetickou indukci v obvodu, což způsobí změny hodnoty odporu v obvodu.

Vyhledávací kalkulačka
 
x