Kalkulačka tepelné vodivosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Konstanta tepelné vodivosti (KT):
kalorie/stupně-cm-s
Teplotní diferenciál (ΔT):
Vzdálenost nebo Délka:
cm

Výsledek:

---
---
Co je to tepelná vodivost? Je to schopnost materiálu vést teplo a je definována jako kapacita tepla, které proudí pod plochou materiálu za jednotku času, kde je teplotní rozdíl mezi dvěma konci materiálu.
Kalkulačka tepelné vodivosti se používá k nalezení tepelné vodivosti pevného materiálu pomocí fyzikálních vlastností a rozměrů materiálu.
Pro určení tepelné vodivosti materiálu pomocí tloušťky materiálu byl vzat v úvahu teplotní rozdíl mezi jeho konci a oblastí, kde dochází k tepelným tokům.
Vyhledávací kalkulačka
 
x