Kalkulačka kinematické viskozity

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Dynamická viskozita:
Nsm-2
Kinematická viskozita:
m2s-1

Výsledek:

Hustota :
Co je viskozita?

Viskozita je odpor kapaliny, který je cítit v jejím volném toku. Také říká, kolik tekutiny se nalije a jak reagovat, když na ni působí vnější síla. Na druhé straně je viskozita vlastností kapalin, stejně jako kapalin a plynů. Je přítomen v tekutinách a plynech díky kohezivním silám mezi molekulami.

Když jsou kohezní síly velmi silné, pak je viskozita tekutiny velmi vysoká a její průtok je velmi nízký. Zatímco, pokud jsou síly slabé, ukazuje to, že jeho viskozita je velmi nízká a průtok je vysoký. Viskozita se může měnit se zvýšením nebo snížením teploty, tlaku a přítomnosti nečistot.


Kinematic Viscosity Calculator je nástroj, který se používá ke zjištění hustoty kapaliny pomocí kinematické a dynamické viskozity kapaliny. Hustota je vlastnost tekutiny, která říká, jak moc je tekutina viskózní nebo jak rychle proudí.
Vyhledávací kalkulačka
 
x