Kalkulačka hmotnostního průtoku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Hustota kapaliny nebo plynu (kg/m3) (ρ):
Rychlost kapaliny nebo plynu (m/s) (V):
Plocha průtoku kapaliny nebo plynu (cm2) (A):

Výsledek:

Hmotnostní průtok (m):
Jaký je hmotnostní průtok? Hmotnostní průtok je také známý jako hmotnostní tok a je to měření množství hmoty, které projde danou oblastí za jednotku času. Běžně se vyjadřuje v jednotkách, jako jsou kilogramy za sekundu (kg/s) nebo libry za sekundu (lb/s).
Vyhledávací kalkulačka
 
x