Kalkulačka momentu setrvačnosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hmotnost dutého materiálu (M):
lbm,kg
Vzdálenost mezi osou a rotací (D):
ft,m

Výsledek:

Moment setrvačnosti :
Jaký je moment setrvačnosti? Moment setrvačnosti předmětu je fyzikální veličina, která měří jeho odpor vůči rotačnímu pohybu. Často je označen symbolem "I" a má jednotky SI kilogram metr na druhou (kgm2). Moment setrvačnosti předmětu je určen jeho rozložením hmotnosti vzhledem k jeho ose otáčení.
Kalkulačka momentu setrvačnosti se používá k výpočtu momentu setrvačnosti objektu, kde je známa hmotnost a vzdálenost mezi osou a rotací.
Vyhledávací kalkulačka
 
x