Kalkulačka prvočísel

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte Číslo:

Výsledek:

Je dané číslo prvočíslo:
Další nejvyšší (nejbližší) prvočíslo:
Další nejmenší / nejmenší (nejbližší) prvočíslo:
Co je to prvočíslo? Prvočíslo je posloupnost čísel v reálném řádku a to jsou čísla, která mají pouze dva kladné dělitele a pouze dva záporné dělitele. Snadno můžete říci, že číslo se nazývá prvočíslo, pokud se dělí samo sebou a také 1.
Kalkulačka prvočísel se používá ke kontrole, zda je dané číslo prvočíslo nebo ne, a dává tomuto číslu hodnotu true nebo false, skutečné střední číslo je prvočíslo a nepravdivé střední číslo není prvočíslo.
Tato prvočísla také udává vyšší a nižší prvočísla daného čísla
Poznámka: Vstup můžete zapsat od (1 do 9999999)
Vyhledávací kalkulačka
 
x