Kalkulačky Bernoulliho věty

➤ Vypočítejte ztrátu hlavy
➤ Vypočítat statickou hlavu Z1
➤ Vypočítat tlak P1
➤ Vypočítat rychlost V1

Vypočítejte ztrátu hlavy

`H_l=Z_1-Z_2+[p_1-p_2]/[d×g]+[v_1^2-v_2^2]/[2×g]`
HL = ztráta hlavy
d = hustota
g = gravitační zrychlení

Vstup:

Statická hlava Z1:
Statická hlava Z2:
Tlak P1:
Tlak P2:
Rychlost V1:
Rychlost V2:
Hustota:
Zrychlení gravitace:

Výsledek:

Ztráta hlavy:
Noha

Vypočítat statickou hlavu Z1

`Z_1=Z_2+[p_2-p_1]/[d×g]+[v_2^2-v_1^2]/[2×g]+H_l`
d = Hustota
g = gravitační zrychlení
HL = Ztráta hlavy

Vstup:

Statická hlava Z2:
Tlak P1:
Tlak P2:
Rychlost V1
Rychlost V2:
Hustota:
Gravitační zrychlení:
Ztráta hlavy:

Výsledek:

Statická hlava Z1
Noha

Vypočítat tlak P1

`P_1=d×g(Z_2-Z_1+P_2/[d×g]+[v_2^2-v_1^2]/[2×g]+H_l)`
d = Hustota
g = gravitační zrychlení
HL = Ztráta hlavy

Vstup:

Statická hlava Z1::
Statická hlava Z2:
Tlak P2:
Rychlost V1:
Rychlost V2:
Hustota:
Zrychlení gravitace:
Ztráta hlavy:

Výsledek:

Tlak P1:
Libra/stopa2

Vypočítejte rychlost V1

`V_1=√2×g(Z_2-Z_1+[p_2-p_1]/[d×g]+[v_2^2]/[2×g]+H_l)`
d = Hustota
g = gravitační zrychlení
HL = Ztráta hlavy

Vstup:

Static Head Z1:
Statická hlava Z2:
Tlak P1:
Tlak P2
Rychlost V2:
Hustota:
Zrychlení gravitace:
Ztráta hlavy:

Výsledek:

Statická hlava Z1
Noha/sekunda

Kalkulačky Bernoulliho věty

Příklad použití
Vstupní data:

Statická hlava Z1---5 stop; Statická hlava Z2---4 patky; Tlak P1---10 liber/čtvereční stopu; Tlak P2---6 liber/čtvereční stopu; Rychlost V2---4 stopy/s; hustota --- 3 libry na krychlovou stopu; gravitační zrychlení --- 3 stopy za čtvereční sekundu; ztráta hlavy --- 4 stopy.

Klikněte na tlačítko "Vypočítat" zobrazíte výsledek.

Výsledek:

Rychlost V1 --- 5,597619 ft/s.

Vyhledávací kalkulačka
 
x