Tangentová kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hodnotu tan(x):

Výsledek:

Tan ():
Co je tečna?

Kalkulátor tečny je navržen tak, aby poskytoval hodnoty trigonometrické funkce tan. Pomocí vyhledávače tečen můžete vypočítat hodnotu tangentu pro radiány i stupně.

Jak používat řešič tečny?
Chcete-li použít kalkulačku opálení, budete muset

Zadejte hodnotu úhlu.
Vyberte jednotku úhlu, tj. stupně nebo radiány
Nakonec klikněte na vypočítat.
Co je tečna?
Tangenta neboli tan je poměr kolmice k základně pro pravoúhlý trojúhelník. Je také definována jako protilehlá sousedící pro normální trojúhelník.

tangens

Je to jeden ze tří hlavních poměrů trigonometrie, další jsou sinus a cos.
Tangenta má své využití téměř ve všech oblastech.

Pokud chcete najít něco podobného jako přepona nebo sklon, opálení je funkce, kterou budete potřebovat. Pro kinematiku v robotice, měření ve stavebnictví, dráhu letu v leteckém provozu a mnoho dalších.

Jak najít tečny?
Vzorec k nalezení opálení spočívá v jeho vlastní definici, tj.

tan(x) = základ/hypotenza = protilehlý / sousedící

Je také možné vypočítat tan pomocí dalších dvou základních trig poměrů, tj. sinus a kosinus.

Tan (x) = sinx / cosx

Vyhledávací kalkulačka
 
x