Skladovací kapacita pro válcovou nádrž

Zadejte hodnotu a klikněte na výpočet. zobrazí se výsledek.
Kapacita (kubické palce) = `[délka th×3,1415×průměr^2]/4 `
Kapacita (galony) = `[Kapacita (kubické palce)]/231 `

Vstup:

Průměr:
inches
Délka:

Výsledek:

Kapacita nádrže:
cubic inches
Kapacita nádrže:
Gallons
Koncept kapacity skladovací nádrže

①Nominální kapacita

Týká se kapacity vypočtené podle geometrických rozměrů zásobníku a vyjádřené jako celé číslo po zaokrouhlení. Obecně platí, že jmenovitá kapacita je menší než vypočítaná kapacita.

② Výpočetní kapacita

Týká se kapacity vypočtené podle geometrických rozměrů akumulační nádrže. Vypočtená kapacita je πR2H (R je vnitřní poloměr akumulační nádrže; H je výška stěny nádrže).

③Kapacita úložiště

Odkazuje na maximální kapacitu, kterou může zásobník skutečně uložit. Vypočtená kapacita mínus nevyužitelná kapacita horní části zásobníku je skladovací kapacita. Skladovací kapacita je πR2H1 (R je vnitřní poloměr skladovací nádrže; H1 je nejvyšší výška hladiny kapaliny).

④Efektivní kapacita

Nazývaná také pracovní kapacita, označuje kapacitu mezi maximální povolenou hladinou pracovní kapaliny a povolenou minimální hladinou pracovní kapaliny v zásobní nádrži. Je to důležitý parametr při stanovení jmenovité kapacity akumulační nádrže. Efektivní kapacita je πR2(H1-H2) (R je vnitřní poloměr skladovací nádrže, H1 je přípustná maximální výška hladiny pracovní kapaliny a H2 je přípustná minimální výška hladiny pracovní kapaliny).

Vyhledávací kalkulačka
 
x