Kalkulačka maximální hustoty toku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

AC parametry

RMS napětí:
Vrms
Frekvence:
MHz
Počet otáček:
miliAmps
Průřez jádra:
cm2

DC parametry

Stejnosměrný proud:
Amperes
Specifické pro použité jádro:
mH/Turns2

Výsledek:

Maximální hustota toku:
Gauss
Maximální hustota toku:
Tesla
Kalkulačka maximální hustoty toku Vzorec pro výpočet hustoty magnetického toku: B=F/IL=F/qv=Φ/S. F je Lorentzova síla nebo ampérová síla, q je náboj, v je rychlost, E je síla elektrického pole, Φ je magnetický tok, S je plocha a L je délka vodiče v magnetickém poli.
Hustota magnetického toku je také intenzita magnetické indukce. Intenzitou magnetické indukce se rozumí fyzikální veličina, která popisuje sílu a směr magnetického pole. Je to vektor a je běžně reprezentován symbolem B. Intenzita magnetické indukce se také nazývá hustota magnetického toku. Ve fyzice se síla magnetického pole vyjadřuje intenzitou magnetické indukce. Čím větší je intenzita magnetické indukce, tím silnější je magnetická indukce. Čím menší je intenzita magnetické indukce, tím slabší je magnetická indukce.
Vyhledávací kalkulačka
 
x