Weber číselné kalkulačky

➤ Vypočítat Weberovo číslo
➤ Vypočítejte povrchové napětí
➤ Vypočítat hustotu
➤ Vypočítat rychlost
➤ Vypočítat délku

Vypočítejte Weberovo číslo

`W=[ρ×V^2×L]/σ`
W = Weberovo číslo      ρ = Hustota
v = rychlost      L = Délka      σ = povrchové napětí

Vstup:

Hustota:
Rychlost:
Délka:
Povrchové napětí:

Výsledek:

Weberovo číslo:

Vypočítat povrchové napětí

`σ=[ρ×V^2×L]/W`
W = Weberovo číslo      ρ = Hustota
v = rychlost      L = Délka      σ = povrchové napětí

Vstup:

Hustota:
Rychlost:
Délka:
Weberovo číslo:

Výsledek:

Povrchové napětí:
Newton/metr

Vypočítejte hustotu

`ρ=[W×σ]/[V^2×L]`
W = Weberovo číslo      ρ = Hustota
v = rychlost      L = Délka      σ = povrchové napětí

Vstup:

Weberovo číslo:
Povrchové napětí:
Rychlost:
Délka:

Výsledek:

Hustota:
Kilogram/metr3

Vypočítejte rychlost

`V=√[W×σ]/[L×ρ]`
W = Weberovo číslo      ρ = Hustota
v = rychlost      L = Délka      σ = povrchové napětí

Vstup:

Weberovo číslo:
Povrchové napětí:
Hustota:
Délka:

Výsledek:

Rychlost:
Metr/sekunda

Vypočítejte délku

`L=[W×σ]/[V^2×ρ]`
W = Weberovo číslo      ρ = Hustota
v = rychlost      L = Délka      σ = povrchové napětí

Vstup:

Weberovo číslo:
Povrchové napětí:
Hustota:
Rychlost:

Výsledek:

Délka:
Metr

Weberovo číslo

Weberovo číslo je v mechanice tekutin bezrozměrné číslo. Používá se k analýze pohybu tekutin, když existuje rozhraní mezi různými tekutinami, zejména pokud je zakřivení rozhraní velké při vícefázovém proudění.

Weberovo číslo představuje poměr setrvačné síly k efektu povrchového napětí a čím menší je Weberovo číslo, tím důležitější je povrchové napětí, jako jsou problémy malého rozsahu, jako jsou kapilární jevy, mýdlové bubliny a povrchové napěťové vlny. Obecně řečeno, u rozsáhlých problémů je Weberovo číslo mnohem větší než 1,0 a roli povrchového napětí lze ignorovat.

Vyhledávací kalkulačka
 
x