Nusselt číselná kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Součinitel přenosu tepla konvekcí (k) :
W/m2-K
Charakteristická délka (L) :
m
Tepelná vodivost kapaliny (k) :
W/m-K

Výsledek:

Co je Nusseltovo číslo? Je to bezrozměrné číslo, které je poměrem přenosu tepla mezi konvektivním (do tekutiny) a konduktivním (uvnitř tekutiny).
Tato kalkulačka pomáhá najít různé parametry, které jsou zahrnuty v Nusseltově číselné rovnici. Uživatelé si mohou vybrat mezi 4 hodnotami pro výpočet jedné hodnoty.
Vyhledávací kalkulačka
 
x