Kalkulačka čísel Eckert

Zadejte hodnotu, vyberte jednotku a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.
`E_C=V^2/[C_p×△T]`
Ec = Eckertovo číslo      V = rychlost
cp = Specifické teplo      △T = teplotní rozdíl

Vstup:

rychlost (V):
Specifické teplo (cp)
Teplotní rozdíl (△T):

Výsledek:

Eckertovo číslo (Ec):
Eckertovo číslo

Eckertovo číslo je bezrozměrné číslo používané ve výpočtech průtoku. Je pojmenována po profesoru Ernstu R. G. Eckertovi.

Udává vztah mezi kinetickou energií toku a entalpií a používá se k charakterizaci disipace.

Výše uvedenou rovnici lze také definovat jako Eckertovo číslo = kinetická energie / entalpie.

Vyhledávací kalkulačka
 
x