Kalkulačka hybnosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Síla (F) :
N
Změna času (ΔT) :
s

Výsledek:

Co je to hybnost? Hybnost je vektorová veličina, která popisuje pohyb objektu. Má velikost i směr. Hybnost objektu je rovna součinu jeho hmotnosti a rychlosti. Momentum lze využít k předpovědi výsledného směru a rychlosti pohybu kolidujících objektů.
Kalkulačka hybnosti najde změnu hybnosti, sílu a změnu času podle problému. Hodnoty dat musí být v jednotkách SI. Informuje nás, jak těžké zastavit předmět.
Vyhledávací kalkulačka
 
x