Kalkulačka centrální limitní věty

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Průměr populace (μ) :
Směrodatná odchylka populace (σ) :
Velikost vzorku (n) :

Výsledek:

x̄ :
s :
Co je centrální limitní věta? Věta, která říká, že výběrová distribuce průměru vzorku se blíží normální distribuci, jak se velikost vzorku zvětšuje, se nazývá centrální limitní věta.
Vyhledávací kalkulačka
 
x