Kalkulačka pro převod z obdélníku na polární

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.
For (x1, y1) and (x2, y2)
If (x1 > x2) then x = x1 - x2 else x = x2 - x1
If (y1 > y2) then y = y1 - y2 else y = y2 - y1
R = Sqrt(x2+y2)       Angle = tan -1(y/x)

Vstup:
Obdélníkové souřadnice

X1:
Y1:
X2:
Y2:

Výsledek: Polární souřadnice

R:
Angle:
deg
Kalkulačka pro převod z obdélníku na polární

Obdélníkové souřadnice jsou ve tvaru (x,y), kde x a y jsou horizontální a vertikální vzdálenosti od počátku.

Polární souřadnice jsou ve tvaru (r,q), kde r je vzdálenost od počátku k bodu a q je úhel měřený od kladné osy x k bodu

Vyhledávací kalkulačka
 
x