Kalkulačka Hookeova zákona

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Mám k s :
 
Konstantní síla pružiny (K) :
N/m
Vzdálenost od rovnováhy (x1):
m
Rovnovážná poloha pružiny (xo):
m

Výsledek:

Co je Hookův zákon? Hookeův zákon říká, že síla potřebná k roztažení nebo stlačení pružiny je přímo úměrná vzdálenosti, na kterou je natažena nebo stlačena. Tento zákon platí, pokud materiál zůstává v mezích své pružnosti.
Kalkulátor Hookova zákona se používá k výpočtu síly, vzdálenosti, konstanty pružiny a rovnovážné polohy pružiny pomocí principů Hookova zákona.
Vyhledávací kalkulačka
 
x