Kalkulačka počtu peclet

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
rychlost (v) :
m/s
Hustota (p) :
kg/m3
Tepelná kapacita (Cp) :
J/kg-K
Charakteristická délka (D) :
m<
Tepelná vodivost (k) :
W/m-K

Výsledek:

Co je to Peclet číslo? Pecletovo číslo je bezrozměrná veličina, která dává do souvislosti rychlosti konvekčního a difuzního přenosu hmoty v tekutině. Je pojmenován po francouzském fyzikovi Jean Claude Eugène Pécletovi. Tento parametr poskytuje pohled na dominantní způsob přenosu hmoty a celkovou efektivitu procesu.
Pecletovo číslo je široce používáno v různých odvětvích vědy a techniky k analýze a optimalizaci jevů přenosu hmoty.
Kalkulačka počtu pelet se používá k jednoduchému a snadnějšímu výpočtu počtu pelet, hustoty, rychlosti, tepelné vodivosti, tepelné kapacity a charakteristické délky.
Vyhledávací kalkulačka
 
x