Prohlášení o ochraně soukromíVítejte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti NetinBag. Ochrana vašich osobních údajů, když jsou v naší péči, je ctí i velkou odpovědností. Níže uvedené informace jsme vám poskytli, abychom vám pomohli porozumět tomu, jak mohou být vaše osobní údaje shromažďovány, používány a zveřejňovány společností NetinBag a jak uplatnit svá rozhodnutí s ohledem na vaše osobní údaje. Pokud hledáte další informace o svých právech na ochranu soukromí a o tom, jak je uplatňovat, můžete přejít do sekce "Vaše práva" níže.

Používáním webových stránek, aplikací nebo jiných online služeb společnosti NetinBag, které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně "Stránky"), podléháte podmínkám těchto Zásad. Když říkáme "NetinBag", "náš", "my" nebo "nás", máme na mysli NetinBag Inc. Mohou nastat případy, kdy nabízíme jiné nebo dodatečné podmínky ochrany osobních údajů specifické pro produkt, aplikaci nebo službu. Pokud jsou tyto podmínky v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, platí místo nich podmínky specifické pro produkt, aplikaci nebo službu.

Informace, které shromažďujeme

Při interakci s námi nebo našimi stránkami může společnost NetinBag shromažďovat osobní údaje o vás následujícími způsoby: přímo od vás; prostřednictvím automatizovaných technologií, jako jsou soubory cookie; a z jiných zdrojů, jako jsou naši obchodní partneři a zpracovatelé dat.

Informace shromažďované prostřednictvím automatizovaných technologií

Při používání našich stránek můžeme automaticky shromažďovat určité informace, a to buď přímo, nebo prostřednictvím našich externích poskytovatelů analytických služeb. Tyto informace mohou zahrnovat adresu internetového protokolu (IP), typ a nastavení prohlížeče, podrobnosti o identifikátoru zařízení, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující a výstupní stránky, obsah webu, se kterým jste interagovali, operační systém, data clickstream, údaje o poloze nebo jiné informace o použití. My (a třetí strany jednající naším jménem) můžeme shromažďovat tyto informace prostřednictvím určitých technologií sledování, včetně souborů cookie první a třetí strany, webových majáků (také známých jako sledovací pixely nebo pixelové značky), vložených skriptů, technologií pro identifikaci polohy, rozpoznávání zařízení technologie a software pro přehrávání relace. Můžeme kombinovat informace shromážděné prostřednictvím těchto technologií s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme.

Vaše osobní údaje neprodáváme. NetinBag používá tyto informace k aktivaci funkčnosti stránek, pochopení trendů interakce se stránkami, shromažďování demografických přehledů o naší uživatelské základně, personalizaci vašich zkušeností na našich stránkách a jiné správě a zlepšování našich stránek a služeb. I když v současné době nereagujeme na signály prohlížeče "nesledovat", máte několik možností, jak vybrat soubory cookie a technologie sledování. Další informace o souborech cookie a technologiích sledování na našich Stránkách a o tom, jak kontrolovat jejich používání na vašich zařízeních, si prosím přečtěte v našich zásadách pro soubory cookie a technologie sledování.

Informace, které dostáváme z jiných zdrojů

NetinBag může o vás obdržet informace od třetích stran, jako jsou: obchodní partneři a zpracovatelé dat v technických, platebních a/nebo doručovacích službách; reklamní, marketingové, digitální a sociální mediální agentury; zprostředkovatelé dat; poskytovatelé analytických služeb; akademické instituce; majitelé časopisů, společnosti a podobné organizace; poskytovatelé vyhledávacích informací; třetí strany, které vás mohou doporučit jako potenciálního autora, recenzenta, editora nebo přispěvatele; a úvěrové referenční agentury.

NetinBag může také přijímat informace o vás z veřejně přístupného obsahu, jako jsou veřejné databáze nebo platformy sociálních médií. Když o vás shromažďujeme veřejně dostupná data, budeme při jejich ukládání a zpracování dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat a přihlásit se pomocí sociální sítě nebo jiného účtu třetí strany jako služby identity (jako je váš účet Facebook nebo Google), bude ověření vašeho účtu spravováno touto třetí stranou. NetinBag bude shromažďovat vaše jméno, e-mailovou adresu a jakékoli další informace, které s námi budete sdílet, když dáte povolení k propojení vašeho účtu NetinBag s vaším účtem třetí strany.

Měli byste si být vědomi toho, že osobní údaje (jako je vaše jméno, popisovač na sociálních sítích, obrázek, avatar, e-mailová adresa nebo jiný identifikátor), které dobrovolně zpřístupníte veřejnosti tím, že je zveřejníte online ostatním uživatelům (např. na sociálních sítích, na fórech, v komentářích nebo v chatovacích místnostech) mohou být shromažďovány a zveřejňovány ostatními. Společnost NetinBag nemůže bránit ani monitorovat shromažďování nebo zveřejňování veřejně dostupných osobních údajů, které zveřejňujete online.

Použití vašich informací

V závislosti na tom, jak komunikujete s NetinBag, a s vaším předchozím souhlasem, je-li to nutné, může NetinBag použít vaše osobní údaje pro účely:

Provádění jakékoli smlouvy nebo jiné transakce, kterou s vámi uzavřeme;
poskytování, aktivace, správa a podpora našich produktů nebo služeb;
upozornění na změny nebo aktualizace našich stránek, produktů nebo služeb;
Komunikace s vámi o programech nebo akcích našich nebo našich partnerů (včetně webinářů, konferencí nebo propagačních aktivit, jako jsou loterie, soutěže nebo průzkumy);
Marketing našich stránek, produktů nebo služeb pro vás (včetně doručování komerčních e-mailů, informačních bulletinů, cílené reklamy, telefonních hovorů a/nebo zpráv SMS);
Provozování, hodnocení a zlepšování našeho podnikání (včetně vylepšování a personalizace našich Stránek, služeb, produktů a komunikace; vývoje nových Stránek, služeb a produktů a hodnocení účinnosti našich propagací a reklamy);
Provádění analýzy dat pro interní výzkum nebo jiné obchodní účely;
Odpovídání na vaše dotazy, žádosti nebo jiné komentáře;
Naše iniciativy, jako je otevřený přístup, otevřená věda nebo iniciativy zaměřené na rozmanitost a začleňování (například můžeme použít informace jako odvozené pohlaví k analýze zastoupení a zlepšení spravedlivých výsledků);
Odhalování podvodů, vyšetřování podezřelé aktivity (např. porušení našich Podmínek použití) a další udržování našich stránek v bezpečí; a/nebo
Splnění našich zákonných nebo regulačních povinností.

Kromě toho můžeme použít vaše osobní údaje k jiným účelům, na které vás můžeme čas od času upozornit, pokud k tomu máme oprávněný obchodní zájem, váš předchozí souhlas nebo jiný právní základ. Informace shromážděné prostřednictvím automatizovaných technologií používáme k účelům popsaným výše v části "Informace shromážděné prostřednictvím automatizovaných technologií".

NetinBag může agregovat nebo zrušit identifikaci informací, takže vás již nemůže identifikovat. V souladu s platnými zákony může společnost NetinBag používat tyto agregované nebo neidentifikované informace pro analytické účely, jako je vývoj a zlepšování našich produktů a služeb, identifikace trendů a vývoje v oboru a srovnávání. Pokud to zákon povoluje, můžeme sdílet agregované nebo neidentifikovatelné informace s třetími stranami.

Sdílení vašich informací

Vaše osobní údaje můžeme sdílet následovně:

V rámci NetinBag. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dceřinými a přidruženými společnostmi pro účely popsané v části "Použití vašich informací" výše.

S našimi poskytovateli služeb. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří provádějí služby naším jménem, včetně administrativy, informačních technologií, hostingu webových stránek a platforem, editace, produkce, plateb, obchodního managementu, analýzy, správy obsahu, indexování, archivace, generování potenciálních zákazníků a marketingu. služby. Než sdílíme vaše osobní údaje s jakýmkoli poskytovatelem služeb, musí souhlasit s dodržováním platných zákonů, udržovat silné zabezpečení dat a zpracovávat osobní údaje pouze podle našich pokynů.

S partnerskými organizacemi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s určitými partnery, včetně:

Pokud vám třetí strana, jako je akademická instituce, škola, zaměstnavatel, firma nebo jiný subjekt, poskytla přístup k produktu nebo službě NetinBag (například prostřednictvím integračního nebo přístupového kódu nebo jinými prostředky), můžeme sdílet informace týkající se vašeho používání produktu nebo služby, výsledky provedených hodnocení a další informace, které do produktu nebo služby zadáte;
Pokud jste se zúčastnili programu nebo akce, ve které spolupracujeme s třetími stranami (jako je webinář, konference nebo propagační akce), můžeme vaše údaje sdílet se sponzorem aktivity;
Pokud máte přístup k našemu obsahu nebo stránkám, rozhodli jste se přijímat elektronická upozornění o časopisech nebo pokud byl váš příspěvek do některého z našich časopisů nebo jiných prací přijat k publikaci, můžeme vaše informace sdílet s organizacemi spojenými s takovým obsahem. nebo Weby (například vlastník časopisu nebo společnost);
Pokud prohlásíte příslušnost k sponzorovi, instituci a/nebo konsorciu (nebo podobně), můžeme vaše údaje sdílet s touto organizací a jejími poskytovateli služeb na jejich žádost, která je nezbytná pro plnění jakékoli z našich služeb, z nichž tato organizace je zákazníkem;
Pokud jsou vaše informace součástí publikovaného obsahu, ke kterému NetinBag poskytuje přístup;
Pokud jsme uzavřeli partnerství s reklamními partnery za účelem zobrazování reklam a/nebo shromažďování určitých informací, když navštívíte naše stránky, abychom mohli poskytovat reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat; a/nebo
Pokud, i když to není popsáno výše, jste s takovým zveřejněním souhlasili nebo máme oprávněný obchodní zájem na zveřejnění.
S dalšími třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné pro dodržení zákona nebo právního procesu, pro ochranu a obranu našich práv a majetku, pro ochranu bezpečnosti nebo majetku našich uživatelů nebo široké veřejnosti, nebo chránit před zneužitím nebo neoprávněným použitím našich Stránek a služeb. Můžeme také sdílet vaše osobní údaje v souvislosti s firemní transakcí, jako je převod deníku nebo jiných aktiv, fúze, akvizice, konsolidace, změna kontroly nebo jiná podniková kombinace.

Přeshraniční převody
Vaše osobní údaje můžeme přenášet, ukládat nebo zpracovávat ve vašem regionu nebo jiné zemi, kde společnost NetinBag nebo její poskytovatelé služeb působí, včetně Spojených států, Spojeného království, Německa, Singapuru, Brazílie, Indie, Srí Lanky, Austrálie, Filipín a Číny. . Tyto země mohou mít zákony na ochranu soukromí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako zákony v zemi vašeho bydliště. Učiníme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a všemi platnými zákony na ochranu údajů. Pokud přenášíme vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, zavádíme vhodná ochranná opatření v souladu s platnými zákony (jako jsou standardní smluvní doložky EU).

Uchování vašich informací

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k provedení výše popsaných účelů a po jakékoli další období, které může vyžadovat zákon.

Zabezpečení
Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich osobních údajů jsou pro NetinBag důležité. Většinu informací o vás uchováváme v počítačových systémech a databázích provozovaných námi nebo našimi poskytovateli služeb. Některé informace o vás jsou zaznamenány v papírových souborech, které bezpečně uchováváme. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržena tak, aby chránila osobní údaje v našich systémech před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravami. Naše bezpečnostní postupy pravidelně přezkoumáváme, abychom zvážili vhodné nové technologie a metody. Uvědomte si prosím, že navzdory našemu nejlepšímu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neprostupná.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Stránky nebo služby společnosti NetinBag mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nevlastní společnost NetinBag. Při používání takových odkazů si prosím uvědomte, že jakékoli webové stránky třetích stran podléhají vlastním zásadám ochrany soukromí a údajů a nevztahují se na ně tyto zásady ochrany osobních údajů.

Děti a studenti

Pokud jste podle platných zákonů nezletilí, neměli byste používat stránky nebo služby společnosti NetinBag k žádnému účelu, aniž byste nejprve získali souhlas od svého rodiče nebo opatrovníka. Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme ani nezveřejňujeme informace od nebo o dítěti mladším 13 let bez předchozího souhlasu jeho rodiče nebo opatrovníka. Pokud byste chtěli zkontrolovat jakékoli osobní údaje, které jsme shromáždili online od vašeho dítěte, požádat o vymazání takových informací, požadovat, aby již nedocházelo k dalšímu shromažďování nebo používání údajů vašeho dítěte, nebo pokud máte dotazy týkající se těchto informačních postupů, můžete kontaktujte nás na adrese privacy@NetinBag.com.

Vaše práva
Máte právo požádat:

Přístup k osobním údajům, které o vás máme;
Obdržet elektronickou kopii osobních údajů, které o vás máme;
Opravte všechny chyby ve svých osobních údajích;
smazat vaše osobní údaje; a
Omezit nebo vznést námitku proti tomu, jak o vás zpracováváme osobní údaje.
Pokud odešlete žádost, kterou nelze z právních nebo technických důvodů zcela nebo částečně splnit, bude vám poskytnuto vysvětlení tohoto omezení. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nebudete z naší strany zacházet diskriminačním způsobem při uplatňování jakýchkoli vašich práv.

Pro uplatnění svých práv nám můžete odeslat žádost e-mailem na adresu privacy@NetinBag.com . Žádost můžete podat pouze vy, váš oprávněný zástupce nebo vy jménem vašeho nezletilého dítěte. Z důvodu ochrany osobních údajů všech fyzických osob zpracujeme vaši žádost pouze v případě, že můžeme přiměřeně ověřit, že jste nebo jste oprávněným zástupcem osoby, jejíž osobní údaje uchováváme.

Pokud si kdykoli budete přát zkontrolovat nebo změnit své preference týkající se marketingových sdělení, můžete použít mechanismus "odhlásit se" nebo odhlásit odběr nebo jiné prostředky poskytované v rámci sdělení, které od nás obdržíte, nebo odeslat e-mailovou žádost na privacy@NetinBag.com. Upozorňujeme, že pokud se zapojíte do našich produktů nebo služeb, můžete stále přijímat transakční sdělení od společnosti NetinBag.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké připomínky, požadavky nebo dotazy, napište nám na adresu privacy@NetinBag.com. Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti NetinBag pomocí údajů uvedených zde: Kontakty pro ochranu údajů.

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a nabudou účinnosti výše uvedeným datem účinnosti. Pokud provedeme podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme, používáme nebo sdílíme vaše osobní údaje, zveřejníme nápadné oznámení nebo poskytneme jiné oznámení, jak to vyžaduje zákon. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde najdete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.Vyhledávací kalkulačka
 
x