Kalkulačka ředění

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
V2 = (V1 x M1)/M2

Objem před ředěním (V1) :
L
Koncentrace před zředěním (M1) :
Mol/L
Koncentrace po zředění (M2) :
Mol/L

Výsledek:

Objem po naředění (V2) :
Objem rozpouštědla přidaného během ředění (V1) :
Jaký je proces ředění? Ředěním se rozumí proces snižování koncentrace rozpuštěné látky v roztoku, obvykle smícháním s větším množstvím rozpouštědla. Jinými slovy, je to proces výroby koncentrovaného roztoku méně koncentrovaného.
Hodnotu konečného objemu získáme zřeďovací rovnicí molarity a objemu. Tato kalkulačka ředění také zjistí hodnotu rozpouštědla přidaného do V1, aby se stal V2.
Vyhledávací kalkulačka
 
x