Rychlost zvuku

Zadejte hodnotu a klikněte na výpočet. zobrazí se výsledek.
Rychlost zvuku (m/s)=( Teplota × Konstanta plynu × Gamma ) 0,5
Rychlost zvuku (ft/s)=3,281 × Rychlost zvuku (m/s)

Vstup:

Teplota
Kelvin
Gamma:
Plynová konstanta:
J/kg*K

Výsledek:

Rychlost zvuku:
m/s
Rychlost zvuku:
ft/s
Kalkulačka rychlosti zvuku

Zvuk je vibrace, která se šíří elastickým médiem jako vlna. Rychlost zvuku popisuje, jakou vzdálenost taková vlna urazí v daném množství

V suchém vzduchu s teplotou 21 °C (70 °F) je rychlost zvuku 344 m/s (1230 km/h nebo 770 mph nebo 1130 stop/s). Ačkoli se běžně používá k označení vzduchu, rychlost zvuku lze měřit prakticky v jakékoli látce. Rychlost zvuku v kapalinách a neporézních pevných látkách je mnohem vyšší než ve vzduchu.

V zemské atmosféře je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rychlost zvuku teplota

Vyhledávací kalkulačka
 
x