Arcsin kalkulačka (kalkulačka inverzního sinusu)

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hodnotu :

Výsledek:

stupně (°) :
radiány :
Miliradiány :
Grad :
Obloukové vteřiny :
obloukové minuty :
Kruhy :
Co je arcsinus? Arkussinus x je definován jako inverzní sinusová funkce x, když -1≤x≤1. Je to inverzní goniometrická funkce sinusu.
Arcsin kalkulačka najde úhel trojúhelníku ve stupních a radiánech pro danou hodnotu. Hodnota by však měla být mezi -1 a 1, abyste získali arcsin ve stupních. Převádí sinus na inverzní, aby zjistil úhel trojúhelníku.
Vyhledávací kalkulačka
 
x