Vypočítejte indukčnost elektrody nebo přímého drátu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Délka drátu:
Inches
Průměr drátu:
Inches

Výsledek:

Indukčnost:
uH
Vzorec pro výpočet indukčnosti přímého drátu

Vzorec pro výpočet indukčnosti přímého drátu je důležitý pojem v elektřině. Vztahuje se k indukčnosti způsobené magnetickým polem generovaným přítomností proudu v přímém drátu. Při návrhu a analýze obvodu je základním nástrojem vzorec pro výpočet indukčnosti přímého drátu. Může nám to pomoci přesně vypočítat velikost induktoru, a tím lépe navrhnout a optimalizovat obvod.

Základním principem vzorce pro výpočet indukčnosti přímého drátu je Faradayův zákon elektromagnetické indukce, to znamená, že když drátem prochází proud, vytvoří se magnetické pole. Toto magnetické pole způsobí, že se elektrony v drátu budou pohybovat, čímž vznikne elektromotorická síla.

Vyhledávací kalkulačka
 
x