Převodník expozice záření

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte změnu tlaku :
Zadejte průměr potrubí :
Hustota tekutiny :
Hmotnostní průtok :

Výsledek:

Diferenční tlak :
Co je záření? Zářením se rozumí vyzařování energie ve formě částic nebo elektromagnetických vln. Může pocházet z přírodních zdrojů, jako je slunce a radioaktivní materiály přítomné v životním prostředí, nebo z lidských zdrojů, jako je rentgenové záření, jaderné elektrárny a zařízení pro radiační terapii.
Radiační zátěž Převodník slouží k převodu zadaných hodnot a vyhledá diferenční tlak.
Vyhledávací kalkulačka
 
x