Kalkulačka mladých modulů

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Stres (S):
m
Kmen (St):
m

Výsledek:

--- ---

Co je Young Modulus?

Young's Modulus Calculator
Youngova modulová kalkulačka se používá k výpočtu Youngova modulu pomocí napětí a deformace. Můžete také vypočítat napětí a napětí pomocí dvou známých hodnot z těchto tří mladých modulů, napětí a napětí.

Co je Young Modulus?
Thomas Young, britský vědec, je poctěn názvem Youngův modul. Rozumí se, že když zatížení působí na předmět, mění svůj tvar. Youngův modul je konstanta, která platí pouze pro lineárně elastické materiály.

Vyhledávací kalkulačka
 
x