Kalkulačka koule

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Poloměr (r):

Výsledek:

Objem koule [ (4/3)πr³ ]
Zakřivený povrch koule [ 4πr² ]
Co je Sphere?

Sférická kalkulačka
Sphere calculator je matematický nástroj, který se používá k výpočtu objemu a zakřiveného povrchu koule pomocí daného poloměru.

Co je Sphere?
Koule je geometrický tvar, který má ekvidistanci od středu ke každému bodu kruhu. Jedná se o zcela kulatý tvar a 3D tvar.

Vzorec:

Objem koule = (4/3) × π × r3

Co je to zakřivený povrch?
U koule je zakřivený povrch celý povrch koule. Lze jej vypočítat vynásobením 4π (kde π je přibližně 3,14159) druhou mocninou poloměru koule.

Vzorec:

Zakřivený povrch koule = 4 × π × r2

Vyhledávací kalkulačka
 
x