Kalkulačka gravitační síly

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Hmotnost objektu 1 (m1) :
kg
Hmotnost objektu 2 (m2) :
kg
Vzdálenost mezi objekty :
m

Výsledek:

Co je gravitační síla?

Gravitační síla je síla, která se vyskytuje mezi libovolnými dvěma hmotnými objekty. Je zodpovědná za jev hmotnosti a je důvodem, proč předměty při pádu padají na zem.

Před tímto zákonem existovaly různé teorie o povaze pohybu planet a interakcí nebeských těles. Newtonův gravitační zákon způsobil revoluci v našem chápání vesmíru a stal se základním kamenem klasické fyziky.


Kalkulačka gravitační síly se používá k výpočtu gravitační síly, hmotnosti objektů a vzdálenosti mezi objekty pomocí Newtonova zákona gravitační síly.
Vyhledávací kalkulačka
 
x