Kalkulačka přenosové linky – pár vodičů

Zadejte hodnoty a stiskněte tlačítko Vypočítat.

Vstup:

Frekvence:
Vzdálenost od středu ke středu:
Průměr drátu:
Materiál vodiče:
Vodivost: σ =
Dielektrický materiál:
Relativní permitivita: εr =
Indukčnost na jednotku délky:
 μH per 
Kapacita na jednotku délky:
 pF per 
Odpor na jednotku délky:
 mΩ per 
Charakteristická impedance:
Ω
Kalkulačka přenosové linky – pár vodičů

Pokyny: Zadejte frekvenci, vzdálenost mezi středy a průměr drátu. Pokud chcete zadat jiný vodič než měď, zvolte "vlastní" a zadejte vodivost materiálu vodiče. Pokud chcete specifikovat jiné dielektrikum než vzduch, zvolte jeden z dalších volitelných materiálů nebo zvolte "vlastní" a zadejte relativní permitivitu dielektrika. Kliknutím na tlačítko "Vypočítat" zobrazíte vypočítané parametry přenosové linky. Parametry na jednotku délky jsou "na metr", pokud jsou jednotky vzdálenosti od středu ke středu cm nebo mm. Jsou "na stopu", pokud jsou jednotky vzdálenosti od středu ke středu palce nebo mil.

Poznámka: Všechny materiály jsou nemagnetické (tj. μ = μ0). Dielektrické ztráty nejsou modelovány.

Vyhledávací kalkulačka
 
x