Kalkulačky frekvence ladění skříně subwooferu

➤ Vypočítat frekvenci ladění skříně
➤ Vypočítat soulad se vzduchem
➤ Vypočítat rezonanční frekvenci reproduktoru
➤ Vypočítat objem krytu nebo pro box

Vypočítat frekvenci ladění krabice

`F_b=(A/V)^0.31 ×F_s `
Fb = Frekvence ladění skříně
A = Soulad se vzduchem
V = Objem krytu nebo krabice
Fs = Rezonanční frekvence reproduktoru

Vstup:

Soulad se vzduchem:
Objem krytu nebo krabice:
Rezonanční frekvence reproduktoru:

Výsledek:

Frekvence ladění krabice:
Hertz

Vypočítat soulad se vzduchem

`A=(F_b/F_s)^[1/0.31] ×V `
A = Soulad se vzduchem
Fb = Frekvence ladění skříně
Fs = Rezonanční frekvence reproduktoru
V = Hlasitost krytu nebo krabice

Vstup:

Frekvence ladění krabice:
Rezonanční frekvence reproduktoru:
Objem krytu nebo krabice:

Výsledek:

Soulad se vzduchem:
Meter3

Vypočítat rezonanční frekvenci reproduktoru

`F_s=F_b/(A/V)^0.31 `
Fs = Rezonanční frekvence reproduktoru
Fb = Frekvence ladění skříně
A = Soulad se vzduchem
V = Objem skříně nebo krabice

Vstup:

Frekvence ladění krabice:
Soulad se vzduchem:
Objem krytu nebo krabice:

Výsledek:

Rezonanční frekvence reproduktoru:
Hertz

Vypočítejte objem krytu nebo pro box

`V=A/(F_b/F_s)^[1/0.31] `
V = Objem skříně nebo krabice
A = Soulad se vzduchem
Fs = Rezonanční frekvence reproduktoru
Fb = Frekvence ladění skříně

Vstup:

Soulad se vzduchem:
Frekvence ladění krabice:
Rezonanční frekvence reproduktoru:

Výsledek:

Objem krytu nebo krabice:
Meter3

Kalkulačka frekvence ladění skříně subwooferu

O frekvenci ladění skříně, kompatibilitě vzduchu, rezonanční frekvenci reproduktorů, hlasitosti skříně nebo krabici

Vyberte příslušnou jednotku a zadejte hodnotu a klikněte na "Vypočítat". Zobrazí se výsledek.

Výpočtový vzorec
Fb = Frekvence ladění skříně

A = Soulad se vzduchem

V = Objem nebo krabice přílohy

Fs = Rezonanční frekvence reproduktoru

\(F _b=(\frac {A}{V})^{0,31}×F _s\)

Příklad použití
Známé údaje: vyhovění ovzduší; objem skříně nebo krabice; rezonanční frekvence reproduktoru, jaká je frekvence ladění skříně?

Vstupní údaje: vzduchová shoda: 10 m3; objem skříně nebo krabice: 5 m3; rezonanční frekvence reproduktoru: 5 Hz

Výstup: ladicí frekvence skříně boxu: 6,19854 Hz

Vyhledávací kalkulačka
 
x