Skutečná efektivní hodnota

Většina střídavých proudů a napětí je vyjádřena v efektivních hodnotách, které se také označují jako RMS (Root-Mean-Square) hodnoty. Efektivní hodnota je druhá odmocnina průměru druhé mocniny hodnot střídavého proudu nebo napětí.
Mnoho klešťových měřičů s obvody typu usměrňovače má stupnice, které jsou kalibrovány v hodnotách RMS pro měření střídavého proudu. Ve skutečnosti však měří průměrnou hodnotu vstupního napětí nebo proudu za předpokladu, že napětí nebo proud je sinusová vlna.
Převodní faktor pro sinusovou vlnu, který se získá vydělením efektivní hodnoty průměrnou hodnotou, je 1.1. Tyto přístroje jsou chybné, pokud má vstupní napětí nebo proud jiný tvar než sinusovka.


CF : Crest Factor = špičková hodnota/RMS hodnota
DC = 1
Sinusovka = 1,414

Vyhledávací kalkulačka
 
x