Kalkulačky reaktance

➤ Vypočítat kapacitu a indukčnost z reaktance
➤ Vypočítejte indukční reaktanci
➤ Vypočítejte kapacitní reaktanci

Vypočítejte kapacitu a indukčnost z reaktance

Indukčnost=Reaktance / [2×Pi×Frekvence] (Henry)
Kapacita=1 / [2×Pi×Frekvence×Reaktance] (Farad)

Vstup:

Frekvence:
Hz
Reakce:
ohms

Výsledek:

Indukčnost:
mH
Kapacita:
µf

Kalkulačka indukční reaktance

XL=2×Pi×Frekvence×Induktance

Vstup:

Frekvence:
Hz
Indukčnost:
mH

Výsledek:

Indukční reaktance XL
Ohms

Kalkulačka kapacitní reaktance

Xc=1 / [2×Pi×Frekvence × Kapacita]

Vstup:

Frekvence:
Hz
Kapacita:
µf

Výsledek:

Kapacitní reaktance XC:
Ohms
Kalkulačky reaktance

Reaktance vzniká z přítomnosti indukčnosti a kapacity v obvodu. Obecně se označuje symbolem X a jeho jednotka SI je Ohm.

Pokud X>0, reaktance je označována za indukční.
Je-li X<0, reaktance je považována za kapacitní.

Indukční reaktance XL je úměrná frekvenci a indukčnosti.

Kapacitní reaktance XC je nepřímo úměrná frekvenci a kapacitě.

Vyhledávací kalkulačka
 
x