Kalkulačka stresu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Síla (F):
N
Oblast (A):
m2
Stres (S):
Pa

Výsledek:

co je to stres?

Kalkulačka stresu
Stress Calculator se používá k výpočtu hodnoty úrovní napětí pomocí použité síly a plochy průřezu povrchu. Dává odpověď v jednotkách tlaku, který se nazývá Pascal (Pa).

Co je to stres?
Je to poměr síly působící na materiál a plochy průřezu povrchu předmětu. Napětí může být způsobeno vnějšími silami, jako je tlak, tah, ohyb nebo střih, které mohou změnit nebo deformovat tvar materiálu. Jeho vzorec je uveden jako.

Stres = F/A

Kde

F = aplikovaná síla, která je aplikována na objekt a jednotka "F"; je Newton (N).
A = plocha průřezu objektu a jednotka "A"; je "m2".

Vyhledávací kalkulačka
 
x