Kostková kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Hlasitost = (a3) = (a x a x a)

Zadejte délku :

Výsledek:

Objem krychle : [ a3 ] :
Povrchová plocha krychle : [ 6a2 ] :
Úhlopříčka krychle : [ Sqrt(3)*a ] :
co je krychle? Kostka je trojrozměrný pevný objekt ohraničený šesti čtvercovými plochami se třemi stýkajícími se v každém vrcholu. Má 8 vrcholů, 12 hran a 6 ploch. Jedná se o trigonální lichoběžník ve čtyřech orientacích a pravidelný čtvercový hranol ve třech orientacích.
Cube calculator je online geometrický nástroj, který bere délku strany a počítá různé parametry krychle včetně:
Povrchová plocha
Objem
Diagonální
Vyhledávací kalkulačka
 
x