Kalkulačka oblasti kruhu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
A = π r2

Poloměr :

Výsledek:

Oblast kruhu :
Průměr kruhu (2r) :
Obvod kruhu (2πr) :
Jaká je oblast kruhu? Kruhová oblast je jednoduchá věc. Protažení kruhu ve dvourozměrné rovině. Udává plochu, kterou zabírá kruh v jednotkovém čtverci. 
Vyhledávací kalkulačka
 
x