Darcy-Weisbachovy rovnicové kalkulačky

➤ Vypočítejte ztrátu hlavy
➤ Vypočítat gravitační zrychlení
➤ Vypočítat průměr potrubí
➤ Vypočítejte faktor tření
➤ Vypočítat délku potrubí
➤ Vypočítat rychlost proudění

Vypočítejte ztrátu hlavy

`H_L=[F×L×V^2]/[2×D×g] `
HL = ztráta hlavy
F = faktor tření
V = rychlost proudění
L = Délka trubky
D = Průměr trubky
g = gravitační zrychlení

Vstup:

Třecí faktor:
Délka potrubí:
Průměr trubky:
Rychlost proudění:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Ztráta hlavy:
Chodidlo

Vypočítat gravitační zrychlení

`g=[F×L×V^2]/[2×D×H_L]`
g = tíhové zrychlení
F = faktor tření
V = rychlost proudění
L = Délka trubky
D = Průměr trubky
HL = Ztráta hlavy

Vstup:

Třecí faktor:
ztráta hlavy:
Délka potrubí:
Průměr trubky:
Rychlost proudění:

Výsledek:

Gravitační zrychlení:
Noha/sekunda

Vypočítat průměr potrubí

`D=[F×L×V^2]/[2×H_L×g]`
D = Průměr trubky
F = Faktor tření
V = Rychlost průtoku
L = Délka potrubí
g = Gravitační zrychlení
HL = Ztráta hlavy

Vstup:

Třecí faktor:
Ztráta hlavy:
Délka potrubí:
Rychlost proudění:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Průměr trubky:
Chodidlo

Vypočítejte faktor tření

`F=[2×H_L×D×g]/[L×V^2]`
F = Faktor tření
D = Průměr trubky
HL = Ztráta hlavy
g = Gravitační zrychlení
L = Délka potrubí
V = Rychlost průtoku

Vstup:

Ztráta hlavy:
Délka potrubí:
Průměr trubky:
Rychlost proudění:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Třecí faktor:

Vypočítejte délku potrubí

`L=[2×H_L×D×g]/[F×V^2]`
L = Délka trubky
D = Průměr trubky
HL = Ztráta hlavy
g = Gravitační zrychlení
F = Faktor tření
V = Rychlost proudění

Vstup:

Třecí faktor:
Ztráta hlavy:
Průměr trubky:
Rychlost proudění:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Délka potrubí:
Chodidlo

Vypočítat rychlost proudění

`V=√[2×H_L×D×g]/[F×L] `
V = Rychlost průtoku
D = Průměr potrubí
HL = Ztráta hlavy
g = Gravitační zrychlení
F = Faktor tření
L = Délka trubky

Vstup:

Třecí faktor:
Ztráta hlavy:
Délka potrubí:
Průměr trubky:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Rychlost proudění:
Noha/sekunda

Darcy-Weisbachovy rovnicové kalkulačky Darcy-Weisbachova rovnice je vzorec používaný k výpočtu tlakové ztráty tekutiny v potrubí. Tento vzorec je široce používán v mechanice tekutin a hydraulickém inženýrství, zejména při navrhování a analýze potrubních dopravních systémů.
Vyhledávací kalkulačka
 
x