Kalkulačka celkové práce

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Hmotnost (m):
kg
Počáteční rychlost (vi):
m/s
Konečná rychlost (vf):
m/s

Výsledek:

Celková práce (wt):
---
Kalkulačka celkové práce

Celková vykonaná práce Kalkulačka
Kalkulačka celkové vykonané práce se používá k výpočtu celkového množství vykonané práce. Přebírá hodnoty hmotnosti, počáteční a konečné rychlosti a dává celkovou práci ve zlomku sekundy.

Co je celková práce?
Změna kinetické energie částice se rovná práci W, kterou na ni působí výsledná síla. Jestliže vi a vf představují. Počáteční a konečná rychlost odpovídá začátku a konci intervalu.

WT = ½ (mvf2-mvi2)

Vyhledávací kalkulačka
 
x