Měnič síly

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hodnotu :
Převést z :
 
Převést na :
 

Výsledek:

Měnič síly Fyzika definuje sílu jako vliv, který mění pohyb těla, ať už jde o vnější pohyb nebo pohyb uvnitř těla, jako je změna jeho tvaru. Například, když se kámen uvolní, spadne dolů, protože je tažen gravitační silou Země. Při dopadu ohýbá stébla trávy, na která dopadá – síla váhy kamene je nutí pohybovat se a měnit svůj tvar.
Síla je vektor, což znamená, že má směr. Když na objekt působí několik sil a tahají jej různými směry, mohou být tyto síly v rovnováze, což znamená, že jejich vektorový součet je nulový. V tomto případě by byl objekt v klidu. Kámen z předchozího příkladu se může po dopadu na zem kutálet, ale nakonec se zastaví. Gravitační síla jej stále táhne dolů, ale zároveň normálová síla neboli přízemní reakční síla tlačí kámen nahoru. Čistý součet těchto sil je nula, jsou v rovnováze a kámen se nehýbe.
Vyhledávací kalkulačka
 
x