Vypočítejte ztrátu třením potrubí

Zadejte hodnotu, vyberte jednotku a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Průtok:
Průměr:
Délka potrubí:
Materiál potrubí:

Výsledek:

Ztráta potrubí třením:
Běžná ztráta potrubí a způsob jejího výpočtu

1. Ztráta třením

Ztráta třením označuje energetické ztráty způsobené třením stěny potrubí, když tekutina proudí potrubím. Ztrátu třením potrubí lze vypočítat pomocí Darcy-Weisbachova vzorce:

hf=fL/D×V^2/(2g)

Mezi nimi hf je ztráta tlaku v potrubí, f je koeficient tření, L je délka potrubí, D je průměr potrubí, V je rychlost proudění a g je způsobené zrychlení na gravitaci.

2. Ztráta lokte

Ztráta lokte se týká ztráty energie generované tekutinou, když protéká loktem. Podle poměru poloměru zakřivení kolena k průměru trubky se koleno dělí na dlouhé poloměrové koleno a krátké poloměrové koleno. Ztrátu lokte lze vypočítat podle následujícího vzorce:

hL=(K×V^2)/(2g)

Mezi nimi hL je ztráta lokte, K je koeficient lokte, V je rychlost proudění a g je gravitační zrychlení.

3. Ztráta ventilu

Ztráta ventilu se týká ztráty energie kapaliny způsobené samotným ventilem, když tekutina prochází ventilem. Ztráty ventilů lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

hL=(Kv^2)/(2g)

Mezi nimi hL je ztráta ventilu, Kv je průtokový koeficient ventilu a g je gravitační zrychlení.

4. Jiné ztráty

Kromě výše uvedených tří ztrát existují v potrubí další formy ztrát, jako je ztráta na vstupu do potrubí, ztráta na výstupu potrubí, ztráta třením stěny atd. Tyto ztráty lze vypočítat pomocí odpovídajících výpočtových vzorců.

Vyhledávací kalkulačka
 
x