Kalkulačka Stokesova zákona

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Gravitační zrychlení (g):
m/s2
Průměr částice (d):
m
Hustota média (ρm):
kg/m4
Hustota částic (ρp):
kg/m3
Viskozita média (µ):
kg/m-s

Výsledek:

Co je rychlost usazování?

Kalkulačka Stokesova zákona
Stokes Law Calculator je matematický nástroj, který se používá k nalezení rychlosti pádu nebo usazování malých kulovitých částic viskózní tekutiny. Zjistí se pomocí průměru částic a hustoty částice a média.

Co je rychlost usazování?
Je to rychlost, kterou je síla působící na částici vyvážena gravitační silou, která ji táhne dolů. Usazovací rychlost představuje rychlost, při které částice v tekutině dosáhne stabilní a konstantní rychlosti pod vlivem gravitace.

Vyhledávací kalkulačka
 
x