Převodník dávky absorbované záření

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hodnotu :
Vyberte Jednotka :
 

Výsledek:

Jaká je absorbovaná dávka záření? Dávka absorbovaná zářením udává množství energie uložené v materiálu/tkáni ionizujícím zářením. Je to míra účinku záření na hmotu. Absorbovaná dávka je obvykle vyjádřena v jednotkách šedé (Gy), což odpovídá jednomu joulu absorbované energie záření na kilogram tkáně.
Různé typy záření, jako je rentgenové záření, gama záření a částice, jako jsou částice alfa a beta, mohou mít různé účinky a potenciál biologického poškození. Proto samotná absorbovaná dávka nemusí poskytnout úplný obraz o potenciálním poškození způsobeném zářením.
Když ionizující záření interaguje s hmotou, předává energii atomům a molekulám v materiálu. Tato depozice energie může způsobit ionizaci a excitaci atomů, což vede k potenciálnímu biologickému poškození.
Převodník absorbované dávky záření je nástroj, který se používá k převodu mezi různými jednotkami měření dávky absorbované záření.
Vyhledávací kalkulačka
 
x