Kalkulačka tlakového zatížení tenkostěnných nádob (koule).

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`δ_[sph]=[p×r]/[2×t]`      `R=[p×r^2(1-v)]/[2×E×t]`
`V=[2×p×π×r^4(1-v)]/[E×t]`
δsph = Stres      p = jednotný vnitřní tlak
r = Poloměr      t = Tloušťka      v = Poissonův poměr
E = Modul pružnosti      R = Zvýšení poloměru
V = Zvýšení objemu

Vstup:

Poloměr (r):
m
Tloušťka (t):
m
Modul pružnosti (E):
109 N / m2
Poissonův poměr (v):
m
Jednotný vnitřní tlak (p):
106 N / m2

Výsledek:

Stres (δsph):
106 N / m2
Zvětšení poloměru (R):
10-6 m
Zvýšení hlasitosti (V):
10-6 m3

Kalkulačka tlakového zatížení tenkostěnných nádob (koule).

Tenkostěnná nádoba je nádoba, jejíž tloušťka není větší než jedna desetina poloměru. Uvažujme takovou nádobu vystavenou vnitřnímu tlaku nad atmosférickým tlakem. Výsledná napětí a expanze nádob jsou vypočítány tímto kalkulátorem.

Poissonův poměr, pojmenovaný po Simeonu Poissonovi, je poměr relativního smršťování neboli příčného napětí (normální k aplikovanému zatížení) dělený relativním protažením nebo axiálním napětím (ve směru působícího zatížení) .

Napětí je mírou průměrného množství síly vynaložené na jednotku plochy. Je to míra intenzity celkových vnitřních sil působících uvnitř tělesa přes pomyslné vnitřní povrchy jako reakce na vnější působící síly a síly tělesa.

Vyhledávací kalkulačka
 
x