Kalkulačka čísel Sherwood

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Koeficient přenosu hmoty (K):
m/s
Charakteristická délka (L):
m
Difúzní koeficient (D):
m2/s

Výsledek:

Co je Sherwoodovo číslo? Sherwoodovo číslo je definováno jako poměr přenosu hmoty konvekcí k difuzivitě hmoty.
Toto číslo, pojmenované po Thomasi Kilgore Sherwoodovi, se používá při studiu informací o přenosu hmoty. Je to bezrozměrné číslo.
Kalkulačka Sherwoodových čísel je online nástroj, který k výpočtu Sherwoodova čísla využívá přenos hmoty, difúzní koeficienty a charakteristickou délku.
Vyhledávací kalkulačka
 
x