Kalkulačka procentních změn

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
change = ( V2 - V1 / |V1| ) x 100

Konečná hodnota (V2) :
Počáteční hodnota (V1) :

Výsledek:

Procentuální změna
Jaká je procentuální změna? Procentuální změna střední hodnoty je mírou relativního rozdílu mezi dvěma hodnotami vyjádřenými v procentech. Představuje rozdíl mezi konečnou hodnotou a počáteční hodnotou (dvě hodnoty v různých okamžicích) v procentech z počáteční hodnoty.
Vyhledávací kalkulačka
 
x