Faktor Podmore

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Faktor Podmore = (rozpustnost x 100) / specifický povrch

Vstup:

Rozpustnost:
Specifický povrch:

Výsledek:

Faktor Podmore:
Faktor Podmore

Rychlost, jakou pevná látka přechází do roztoku, je úměrná povrchu vystavenému na pevném tělese. Z toho tedy vyplývá, že rozpustnost olověné frity, stanovená standardní metodou, bude přibližně úměrná jejímu specifickému povrchu.

Experimentálně bylo prokázáno, že Podmoreův faktor pro danou fritu je konstantní bez ohledu na jemnost mletí, a je tedy užitečným měřítkem vnitřní rozpustnosti.

Vyhledávací kalkulačka
 
x